Приета е Декларация за съвместно сътрудничество в областта на науката и технологиите

Приета е Декларация за съвместно сътрудничество в областта на науката и технологиитеСофия е домакин на Третата среща на министри, представители на държави от  Организацията за черноморско икономическо сътрудничество  (ОЧИС).  Срещата протича в рамките на българското председателство на ОЧИС и в качеството на  координатор на Работната група за наука и технологии, и се председателстваше от г-жа Петя Евтимова - заместник- министър на образованието, младежта и науката.


Председателите на държавите-членки приеха Декларация за съвместно сътрудничество в областта на науката и технологиите и нов четиригодишен План за действие на ОЧИС. Препотвърдени бяха областите за сътрудничество в областта на човешките ресурси, изграждането на регионален капацитет, научна инфраструктура и иновациите.

Министрите изказаха становища относно значението на науката като основен фактор за регионално икономическо развитие и просперитет.

 

Източник: Mon.bg