2008

Български език и литература : част 1 част 2
Математика: част 1 част 2
Биология и здравно образование: част 1 част 2
Философия: част 1 част 2
Фзика и астронимия: част 1 част 2 част 3
Химия и опазване на околната среда: част 1 част 2 част 3
История и цивилизация: част 1 част 2
География и икономика: част 1 част 2 част 3
Английски език: част 1 част2
Френски език: част 1 част 2
Испански език: част 1 част 2 част 3
Италиански език: част 1 част 2
Руски език: част 1 част 2 част 3
Немски език: част 1 част 2 част 3