Отказ от отговорност

Интернет портал zamaturata.com се старае да предостави пълна и достоверна информация на тази интернет страница. Въпреки това, порталът не носи отговорност и не може да даде гаранция за верността, пълнотата и актуалността на предоставените данни и информация. Интернет портал zamaturata.com не носи отговорност за директни или индиректни щети, включително и за изпуснати печалби в резултат на използването на налична информация от тази интернет страница. Това се отнася и до всички други интернет страници, с които потребителите могат да се свържат чрез хиперлинк от тази страница. Интернет портал zamaturata.com запазва правото си да поправя, добавя или да премахва предоставена информация или данни по всяко време без предварително уведомление. Съдържанието на интернет страницата представлява обект на защита от авторското право. Копирането на информация или данни, в частност използването на текстове, части от текстове или графичен материал изисква предварителното съгласие на Интернет портал zamaturata.com.