---------------------------------------------------------------------

KS1

 

Интернет сайт zamaturata.com Ви пожелава успешно представяне на кандидат-студентските изпити!

 

Важни срокове vote

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ:

сесия май - юни - 05.03.2019 г. - 18.03.2019 г. 

сесия август - септември - 01.07.2019 г. - 12.07.2019 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ:

сесия май - юни - до 17.05.2019 г.

сесия август - септември - до 23.08.2019 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ:

сесия май - юни - до 13.06.2019 г.

сесия август - септември - до 10.09.2019 г.

Сесия май - юни

Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08.00 часа.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 08.00 часа.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28.05.2019 г. - 31.05.2019 г.

Сесия август - септември

Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 08.00 часа.

Втори държавен зрелостен изпит  – 29 август 2019 г., начало 08.00 часа.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30.08.2019 г. - 04.09.2019 г.