Дати

Сесия май - юни

18 май 2016 г., начало 08:00 ч. - български език и литература

20 май 2016 г., начало 08:00 ч. - втори държавен зрелостен изпит

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 01 юни 2016г.Сесия август - септември 

29 август 2016 г., начало 08:00 ч. - български език и литература

30 август 2016 г., начало 08:00 ч. - втори държавен зрелостен изпит

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август - 02 септември 2016 г.