Събития

Инструктаж за зрелостника

Инструктаж за зрелостника

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

  • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

    продължава>